کاربران و بازدیدکنندگان محترم میتوانند هر گونه شکایت یا انتقاد خود از نحوه ی عملکرد وب سایت یا خدمات رسانی وب سایت را از طریق شماره تلفن ۰۹۰۳۳۶۴۰۱۵۹ و یا پست الکترونیکrobetshope@gmail.comبه اطلاع مدیر وب سایت برسانند تا در اولین فرصت به مسائل ارائه شده بررسی و پاسخ داده شود.